با سلام به همکار گرامی
لطفاً ضمن مطالعه مشخصات خود نسبت، به اصلاح هرگونه مغایرت اقدام و سپس در قسمت افراد تحت تکفل مشخصات خانواده خود را درج نمایید. بدیهی است پس از پایان مهلت نام نویسی امکان تغییر اطلاعات ثبت شده وجود ندارد.
فرصت نام نویسی ازتاریخ 1401/02/20 تاساعت 24 تاریخ 1401/02/26 می باشد.


برای پیگیری اسناد تحویل شده به بیمه تکمیل درمان دوره گذشته به آدرس
شرکت کارگزاری بیمه آتیه ایرگان (نماینده بیمه تعاون)
مراجعه فرمایید.
     
شماره ملی
رمز عبور
تصویر امنیتی  
متن تصویر امنیتی