چاپ کارت عوامل اجرایی آزمون ازساعت 14 ، 18 مرداد

همکاران از ساعت 14 روزدوشنبه 1400/05/18 با مراجعه به سامانه ستاد آزمون نسبت به چاپ کارت عوامل اجرایی اقدام نمایند. تذکر مهم برای همکارانی که کارت آنها فاقد عکس بوده اند کارت عوامل اجرایی صادر نشده است.

 
     
نام کاربری
رمز عبور
تصویر امنیتی  
متن تصویر امنیتی