تحویل عکس

1-عواملی که در آزمون های قبلی کارت عوامل اجرایی آنها فاقد عکس بوده نسبت به تحویل عکس اقدام نمایند. 2-نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سامانه آزمون کدملی افراد می باشد.

 
     
نام کاربری
رمز عبور
تصویر امنیتی  
متن تصویر امنیتی